داوری

دفتر دادگستری اصفهان – اصفهان – دادگستری اصفهان: ۱.اصفهان- بلوار اشرفی اصفهانی (کهندژ) – جاوان پایین – کوچه حبیب بن مظاهر (شماره ۱۵) – طبقه فوقانی قرض الحسنه – تلفن ۳۷۶۵۶۳۰۲ ۲.اصفهان- خیابان جی – مقابل خیابان تالار – جنب مسجد امیرالمومنین – طبقه دوم – تلفن ۳۲۳۰۵۰۰۴ ۳.اصفهان- اتوبان شهید چمران – خیابان بعثت […]

سوال۲۰:(پاسخ به سوالاتی که مکرراً دررابطه بامهاجرت به مالزی واخذاقامت پرسیده میشوند:) س: فرزند من در مالزی تحصیل می کند آیا می توانم برای خانه دوم اقدام کنم؟ ج: بله حدود ۴۰% از متقاضیان را خانواده دانشجویان ایرانی در مالزی تشکیل می دهند. تحصیل فرزند شما مانع یا امتیازی برای دریافت اقامت نیست و شما […]