اعضای شرکت


فاطمه سرآبادانی

کارشناس ارشد ریاضی محض
مدرس دانشگاه های مختلف
مشاور تربیتی روانشناختی
معاون بازاریابی منجی


کارشناس ارشد تجارت الکترونیک
کارشناس مدیریت بازرگانی
مدرس دوره‌ های کوتاه‌ مدت آموزشی
معاون مالی و منابع انسانی منجی

سید محمد علی طالبیان

دکترای تخصصی حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری
مدرس دانشگاه های مختلف کشور
موسس و مدیر عامل منجی


کارشناس حقوق قضایی
تحلیل‌گر مسایل سیاسی اقتصادی
مدرس دوره های کوتاه مدت آموزشی
معاون تحقیق و توسعه منجی

رضوانه فرهمندپور

دکترای حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری
مدرس دانشگاه‌های مختلف
معاون آموزش و پژوهش منجی